คลินิกอายุรกรรม >
นพ.จักรกฤษณ์ จันทร์รักษ์

นพ.จักรกฤษณ์ จันทร์รักษ์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช

ตารางออกตรวจ :

  • วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 08. – 17.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.จักรกฤษณ์ จันทร์รักษ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724