วิสัญญีแพทย์ >
พ.ญ.กัลยา หวังเรืองสถิตย์

พ.ญ.กัลยา หวังเรืองสถิตย์

ศึกษาสาขา : วิสัญญีแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

 • พ.ศ.2546 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่
 • พ.ศ. 2552 วุฒิบัติเฉพาะทางวิสัญญีวิทยา ม.เชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  ติดต่อนัดหมาย พ.ญ.กัลยา หวังเรืองสถิตย์ ได้ที่

  คลินิกที่เกี่ยวข้อง

  วิสัญญีแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการให้ยาสลบ จะให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อช่วยระงับความเจ็บปวด

  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

  ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

  หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...