ศูนย์รังสีวิทยา (X-Ray) >
พญ.กันต์ธิรา ลีสมิทธิ์

พญ.กันต์ธิรา ลีสมิทธิ์

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.กันต์ธิรา ลีสมิทธิ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-724 ฉุกเฉิน 1724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724