คลินิกจิตเวช, คลินิกอายุรกรรม >
พญ.ขจีวรรณ ศิวะมาศ

พญ.ขจีวรรณ ศิวะมาศ

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางด้านจิตเวช

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันอังคาร และ พฤหัส เวลา 17.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ 13.00 -17.00 น. สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.ขจีวรรณ ศิวะมาศ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร.0-5505-1771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724