คลินิกทันตกรรม >
ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น

ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น

ศึกษาสาขา : ทันตแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : รักษารากฟัน (Endodont)

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2555 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • พ.ศ.2562 วุฒิบัติสาขาวิทยาเอ็นโดคอนต์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ :

  • จันทร์, 17.00 - 20.00 น.

ติดต่อนัดหมาย ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

พร้อมมอบบริการทางทันตกรรมแบบครบครัน เราให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเป็นองค์รวม

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...