คลินิกกระดูกและข้อ >
นพ.เกรียงกมล เบญจวงศ์เสถียร

นพ.เกรียงกมล เบญจวงศ์เสถียร

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยศาสตร์ออโธร์ปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 17.30 – 20.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.เกรียงกมล เบญจวงศ์เสถียร ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724