คลินิกสูตินรีเวช >
น.พ.กฤติกา สุขสงวน

น.พ.กฤติกา สุขสงวน

ศึกษาสาขา : สูติ-นรีแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

 • พ.ศ.2537 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • พ.ศ. 2541 วุฒิบัติเฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช
 • พ.ศ. 2549 Gynecologic Endosergic มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  ติดต่อนัดหมาย น.พ.กฤติกา สุขสงวน ได้ที่

  คลินิกที่เกี่ยวข้อง

  ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากมีสุขภาพดีเป็นอันดับแรก การรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้ถูกวิธีถูกต้องรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ

  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

  ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

  หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...