คลินิกทันตกรรม >
ทพญ.ลลิตกร พรหมมา

ทพญ.ลลิตกร พรหมมา

ศึกษาสาขา : ทันตแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : เฉพาะทางผ่าฟันคุด

ประวัติการศึกษา :

  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเนเชียล มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

  • วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ติดต่อนัดหมาย ทพญ.ลลิตกร พรหมมา ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724