คลินิกโรคหู คอ จมูก >
พญ.มัณฑนา ประกาศสัจธรรม

พญ.มัณฑนา ประกาศสัจธรรม

ความเชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา เฉพาะทางด้านการนอนหลับ ( Sleep Otolaryngology )

ประวัติการศึกษา :

  • วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 10.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.มัณฑนา ประกาศสัจธรรม ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724