คลินิกจักษุวิทยา >
พญ.มยุรี มนต์ไตรเวศย์

พญ.มยุรี มนต์ไตรเวศย์

ศึกษาสาขา : จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญ : Peditric and strabismus

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย พญ.มยุรี มนต์ไตรเวศย์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724