คลินิกกระดูกและข้อ >
พญ.มีนา เพิ่มไทย

พญ.มีนา เพิ่มไทย

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยกรรมทางมือ และจุลยศัลยกรรม โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 13.00 – 17.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.มีนา เพิ่มไทย ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724