คลินิกกุมารเวช >
น.พ.ณรงค์ เลิศเพียรธรรม

น.พ.ณรงค์ เลิศเพียรธรรม

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2535 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล
  • พ.ศ. 2541 วุฒิบัติเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

  • จันทร์, 18.00 - 21.00 น.
  • เสาร์, 17.00 - 20.00 น.

ติดต่อนัดหมาย น.พ.ณรงค์ เลิศเพียรธรรม ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

ให้บริการด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปของโรคในเด็กหรือหัตถการที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษที่ในการแก้ไขโรคต่างๆ

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...