คลินิกอายุรกรรม >
น.พ.ณัฐพล พฤทธิ์พงศ์พันธุ์

น.พ.ณัฐพล พฤทธิ์พงศ์พันธุ์

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : โรคติดเชื้อ

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย น.พ.ณัฐพล พฤทธิ์พงศ์พันธุ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724