คลินิกอายุรกรรม >
น.พ.ณัฐพล พฤทธิ์พงศ์พันธุ์

น.พ.ณัฐพล พฤทธิ์พงศ์พันธุ์

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : โรคติดเชื้อ

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

 • พ.ศ.2549 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
 • พ.ศ.2554 วุฒิบัติเฉพาะทางอายุรศาสตร์ ร.พ.ธรรมศาสตร์

ตารางออกตรวจ :

  ติดต่อนัดหมาย น.พ.ณัฐพล พฤทธิ์พงศ์พันธุ์ ได้ที่

  คลินิกที่เกี่ยวข้อง

  การดูแลผู้ป่วยด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปนั้น อายุรแพทย์จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัวและที่ปรึกษาทางสุขภาพ

  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

  ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

  หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...