คลินิกจักษุวิทยา >
น.พ.ณัฐพงศ์ เมฆาสิงหรักษ์

น.พ.ณัฐพงศ์ เมฆาสิงหรักษ์

ศึกษาสาขา : จักษุวิทยา

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2550 แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล
  • พ.ศ.2553 วุฒิบัติเฉพาะทางจักษุวิทยา ร.พ.พุทธชินราช

ตารางออกตรวจ :

  • วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 20.00 น. (ตรวจสัปดาห์เว้นสัปดาห์)

ติดต่อนัดหมาย น.พ.ณัฐพงศ์ เมฆาสิงหรักษ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724