คลินิกกุมารเวช >
พญ.ณัฐิดา พงศ์วิไลรัตน์

พญ.ณัฐิดา พงศ์วิไลรัตน์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ เฉพาะทางโรคไต

ประวัติการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเชี่ยวชาญด้านโรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • วันพฤหัส เวลา 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.ณัฐิดา พงศ์วิไลรัตน์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724