คลินิกทันตกรรม >
ทพญ.นิศา ทองนพคุณ

ทพญ.นิศา ทองนพคุณ

ความเชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตารางออกตรวจ :

  • วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย ทพญ.นิศา ทองนพคุณ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724