คลินิกจักษุวิทยา >
พ.ญ.อรณิชา พิมพะ

พ.ญ.อรณิชา พิมพะ

ศึกษาสาขา : จักษุวิทยา

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2549 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
  • พ.ศ.2552 วุฒิบัติเฉพาะทางอายุแพทย์ ร.พ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ และ มน
  • พ.ศ.2555 วุฒิบัติ oruthalmolosy ภาควิชาจักษุ มช. และ พ.ศ.2557 วุฒิบัติ Oculoplastics&reconsturctive sursery จาก จุฬา

ตารางออกตรวจ :

  • อังคาร, 17.00 - 20.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์เว้นสัปดาห์)

ติดต่อนัดหมาย พ.ญ.อรณิชา พิมพะ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

ตา เป็นอวัยวะที่ใช้สื่อสารที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตเราช่วยให้เราได้ถ่ายทอดระหว่างโลกภายนอกกับร่างกาย

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...