วิสัญญีแพทย์ >
นพ.ไพศาล สหเมธาพัฒน์

นพ.ไพศาล สหเมธาพัฒน์

ความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ไพศาล สหเมธาพัฒน์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724