คลินิกกุมารเวช >
นพ.ปพนสรรค์ เจียประเสริฐ

นพ.ปพนสรรค์ เจียประเสริฐ

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : โรคติดเชื้อ

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย นพ.ปพนสรรค์ เจียประเสริฐ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724