คลินิกกุมารเวช >
นพ.ปพนสรรค์ เจียประเสริฐ

นพ.ปพนสรรค์ เจียประเสริฐ

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ เฉพาะทางโรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัติกุมารแพทย์ โรงพยาบลพุทธชินราช พิษณุโลก
  • อนุสาขาโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันพฤหัส เวลา 18.00 – 21.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 18.00-21.00น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่นแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ปพนสรรค์ เจียประเสริฐ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724