คลินิกโรคหู คอ จมูก >
พญ.พัชรกันย์ ตั้งตรัยรัตนกุล

พญ.พัชรกันย์ ตั้งตรัยรัตนกุล

ความเชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา เฉพาะทางด้านมะเร็ง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางหู คอ จมูก โรงพยาบาลราชวิถี
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางด้าน Head & Neck Surgery โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.พัชรกันย์ ตั้งตรัยรัตนกุล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724