คลินิกทันตกรรม >
ทพญ.พัชชิตา อยู่สุข

ทพญ.พัชชิตา อยู่สุข

ศึกษาสาขา : ทันตแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย ทพญ.พัชชิตา อยู่สุข ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724