คลินิกอายุรกรรม >
นพ.ปฐม พนัสนอก

นพ.ปฐม พนัสนอก

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ มหาวิทยาพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 13.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.ปฐม พนัสนอก ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724