คลินิกทันตกรรม >
ทพญ.ปวีณา คุณนาเมือง

ทพญ.ปวีณา คุณนาเมือง

ความเชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์ เฉพาะทางทำฟันเด็กภายใต้ดมยาสลบ

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัติสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

 

ติดต่อนัดหมาย ทพญ.ปวีณา คุณนาเมือง ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724