คลินิกกุมารเวช >
พญ.เปมิกา สุขุปัญญารักษ์

พญ.เปมิกา สุขุปัญญารักษ์

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซั่ม

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ขอนแก่น
  • พ.ศ. 2561 วุฒิบัติเฉพาะทางกุมารแพทย์ รพ.พุทธชินราช

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย พญ.เปมิกา สุขุปัญญารักษ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724