คลินิกกุมารเวช >
นพ.ภัทรพงศ์ รักปรางค์

นพ.ภัทรพงศ์ รักปรางค์

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2551 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • พ.ศ. 2558 วุฒิบัติเฉพาะทางกุมารแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ตารางออกตรวจ :

  • อาทิตย์, 18.00 - 21.00 น.

ติดต่อนัดหมาย นพ.ภัทรพงศ์ รักปรางค์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

ให้บริการด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปของโรคในเด็กหรือหัตถการที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษที่ในการแก้ไขโรคต่างๆ

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...