คลินิกสูตินรีเวช >
พญ.พรสวรรค์ วาสิงหนท์

พญ.พรสวรรค์ วาสิงหนท์

ความเชี่ยวชาญ : สูติ-นรีแพทย์ เฉพาะทางมะเร็งนรีเวชวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรสูตินรีศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางมะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจ :

  • วันศุกร์ เวลา 17.30 – 20.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.พรสวรรค์ วาสิงหนท์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-818

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724