คลินิกศัลยกรรมกระดูก >
นพ.พิรุณ ตั้งศรีพงศ์ 

นพ.พิรุณ ตั้งศรีพงศ์ 

ศึกษาสาขา : ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ : Sport medicine

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2549 แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี
  • พ.ศ.2556 วุฒิบัติเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  • เสาร์, 10.00 - 13.00 น. และ 15.30 - 17.30 น.
  • อาทิตย์, 16.00 - 20.30 น.

ติดต่อนัดหมาย นพ.พิรุณ ตั้งศรีพงศ์  ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...