คลินิกกระดูกและข้อ >
นพ.พิรุณ ตั้งศรีพงศ์ 

นพ.พิรุณ ตั้งศรีพงศ์ 

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา จากรพ.มหาราชนครเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 15.30-17.30 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 16.00 – 20.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.พิรุณ ตั้งศรีพงศ์  ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724