วิสัญญีแพทย์ >
พญ.สาลินี นาคยศ

พญ.สาลินี นาคยศ

ความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีแพทย์ เฉพาะทางการบำบัดความเจ็บปวด

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางวิสัญญีแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรการบำบัดความเจ็บปวด โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.สาลินี นาคยศ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724