คลินิกกุมารเวช >
พ.ญ.สินีนาฏ คนธรรพ์

พ.ญ.สินีนาฏ คนธรรพ์

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : Nero

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ. 2541 แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่
  • พ.ศ.2545 วุฒิบัติเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ ร.พ.แพร่
  • พ.ศ. 2551 แพทยศาสตร์บัณฑิตสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ร.พ.จุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

  • พฤหัส, 17.00 - 20.00 น.

ติดต่อนัดหมาย พ.ญ.สินีนาฏ คนธรรพ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

ให้บริการด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปของโรคในเด็กหรือหัตถการที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษที่ในการแก้ไขโรคต่างๆ

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...