คลินิกจักษุวิทยา >
พญ.สิรินันท์ ตรียะเวชกุล

พญ.สิรินันท์ ตรียะเวชกุล

ศึกษาสาขา : จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  •  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางจักษุวิทยาโรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 10.00 – 13.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.สิรินันท์ ตรียะเวชกุล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724