ศูนย์รังสีวิทยา (X-Ray) >
พญ.ศิวิพรรณ ช่างทำ

พญ.ศิวิพรรณ ช่างทำ

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางรังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.ศิวิพรรณ ช่างทำ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-724 ฉุกเฉิน 1724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724