คลินิกอายุรกรรม >
นพ.สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล

นพ.สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคทรวงอก

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ :

  • วันอังคาร พฤหัสบดี และอาทิตย์เวลา 17.00 – 20.30 น.
  • วันเสาร์ เวลา 08.30 – 12.00 และ 17.30 – 20.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724