คลินิกกุมารเวช >
นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ

นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : เฉพาะทางโรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางออกตรวจ :

  • วันพุธ เวลา 17.00 – 20.00 น.
  • วันพฤหัส เวลา 18.00 – 21.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724