คลินิกอายุรกรรม, คลินิกโรคไต >
นพ.สุจิณ สรรพมงคล

นพ.สุจิณ สรรพมงคล

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคไต

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัติเฉพาะทางอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางโรคไต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.สุจิณ สรรพมงคล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724