ศูนย์รังสีวิทยา (X-Ray) >
พญ.สุจิตรา ถิ่นนุช

พญ.สุจิตรา ถิ่นนุช

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางรังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรภาพวินิจฉัยระบบประสาท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.สุจิตรา ถิ่นนุช ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-724 ฉุกเฉิน 1724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724