คลินิกกระดูกและข้อ >
นพ.ศุภโชค รัศมีมงคล

นพ.ศุภโชค รัศมีมงคล

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ อนุสาขาเท้าและข้อเท้า

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางออร์โธปิดิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตร Foot and ankie surgery โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ศุภโชค รัศมีมงคล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724