คลินิกศัลยกรรมกระดูก >
น.พ.ศุภโชค รัศมีมงคล

น.พ.ศุภโชค รัศมีมงคล

ศึกษาสาขา : ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ : Foot and Ankle Surgery

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2549 แพทยศาสตร์บัณฑิต ร.พ.จุฬาลงกรณ์
  • พ.ศ.2556 วุฒิบัติเฉพาะทางออร์โธปิดิก ร.พ.พระมงกุฎเกล้า
  • พ.ศ.2558 วุฒิบัติ Foot and ankie surgery ร.พ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • อาทิตย์, 13.00 - 16.00 น.

ติดต่อนัดหมาย น.พ.ศุภโชค รัศมีมงคล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

ให้บริการด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปของโรคในเด็กหรือหัตถการที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษที่ในการแก้ไขโรคต่างๆ

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...