คลินิกระบบทางเดินอาหาร และตับ >
พ.ญ.ศุภณา ชื่นสกุล

พ.ญ.ศุภณา ชื่นสกุล

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ทางเดินอาหารและตับ

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.นเรศวร
  • พ.ศ.2559 วุฒิบัติอายุรศาสตร์ ร.พ.จุฬาลงกรณ์
  • พ.ศ.2562 วุฒิบัติ สาขาวิชาโรคทางเดินทางหารและตับ รพ.สงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจ :

  • พุธ, 18.00 - 20.00 น.
  • อาทิตย์, 09.00 - 15.00 น.

ติดต่อนัดหมาย พ.ญ.ศุภณา ชื่นสกุล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...