คลินิกอายุรกรรม >
พญ.ศุภณา ชื่นสกุล

พญ.ศุภณา ชื่นสกุล

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตรสาขาวิชาโรคทางเดินทางหารและตับ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจ :

  • วันพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.ศุภณา ชื่นสกุล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724