คลินิกศัลยกรรมกระดูก >
น.พ.สุรศักดิ์ จิตประไพกุลศาล

น.พ.สุรศักดิ์ จิตประไพกุลศาล

ศึกษาสาขา : ออร์โธปิดิกส์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2542 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.จุฬาลงกรณ์
  • พ.ศ.2549 วุฒิบัติเฉพาะทางศัลยศาสตร์ออโธร์ปิดิก ร.พ.เลิศสิน

ตารางออกตรวจ :

  • จันทร์ - พฤหัสบดี, 17.30 - 20.30 น.

ติดต่อนัดหมาย น.พ.สุรศักดิ์ จิตประไพกุลศาล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...