คลินิกกระดูกและข้อ >
นพ.สุรวุฒิ รุจิราวรรณ

นพ.สุรวุฒิ รุจิราวรรณ

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ อนุสาขากระดูกสันหลัง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  • อนุสาขากระดูกสันหลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Certification of MIS surgery and Spinal deformity surgery, Keio University and Samsung Medical Center

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.สุรวุฒิ รุจิราวรรณ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724