คลินิกกุมารเวช >
นพ.สุวเมธา สิงหวีระสมร

นพ.สุวเมธา สิงหวีระสมร

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ เฉพาะทางพัฒนาการเด็ก

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรกุมารแพทย์เฉพาะทางพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • วันอังคาร เวลา 16.30 – 19.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.สุวเมธา สิงหวีระสมร ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724