คลินิกกุมารเวช >
น.พ.ธรรมโรจน์ โล่ห์เลขา

น.พ.ธรรมโรจน์ โล่ห์เลขา

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย น.พ.ธรรมโรจน์ โล่ห์เลขา ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724