คลินิกกุมารเวช >
พญ.ธมลวรรณ เหล่าสุรสุนทร

พญ.ธมลวรรณ เหล่าสุรสุนทร

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช
  • อนุสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.ธมลวรรณ เหล่าสุรสุนทร ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724