คลินิกกุมารเวช >
นพ.ธนาธรณ์ พุฒิกานนท์

นพ.ธนาธรณ์ พุฒิกานนท์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ เฉพาะทางพัฒนาการเด็ก

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ตารางออกตรวจ :

  • วันศุกร์  เวลา 17.00 – 20.00 น.
  • วันอาทิตย์  เวลา 13.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ธนาธรณ์ พุฒิกานนท์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724