คลินิกศัลยกรรมกระดูก >
นพ.ธนาวุฒิ หิรัญธนวิวัฒน์

นพ.ธนาวุฒิ หิรัญธนวิวัฒน์

ศึกษาสาขา : ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ : Sport medicine

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2551 แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
  • พ.ศ.2554 วุฒิบัติออร์โธปิดิกส์ ม.เชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  • อาทิตย์, 10.00 - 13.00 น.

ติดต่อนัดหมาย นพ.ธนาวุฒิ หิรัญธนวิวัฒน์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...