คลินิกกุมารเวช >
พญ.เทพกัลยา ยันตดิลก

พญ.เทพกัลยา ยันตดิลก

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยามหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์  เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 17.00 – 20.00 น.
  • วันอังคาร เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 12.00 – 13.30 น. (สัปดาห์ที่2,4)
  • วันพุธ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • วันพฤหัส เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 12.00 – 16.30 น.
  • วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 17.00 – 20.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

 

ติดต่อนัดหมาย พญ.เทพกัลยา ยันตดิลก ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724