ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ >
น.พ.อุดม วาริทนันท์

น.พ.อุดม วาริทนันท์

ศึกษาสาขา : เวชศาสตร์ครอบครัว

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

 • พ.ศ.2521 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ.2527 วุฒิบัติเฉพาะทางศัลยแพทย์ กรมการแพทย์ สาธารณสุข
 • พ.ศ.2532 เฉพาะทาง Gi Surgery, Toronomon Hospital ,Tokyo

ตารางออกตรวจ :

  ติดต่อนัดหมาย น.พ.อุดม วาริทนันท์ ได้ที่

  คลินิกที่เกี่ยวข้อง

  มีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายที่เหมาะสมสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำ

  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

  ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

  หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...