ศูนย์อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน >
นพ.อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา

นพ.อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-724 ฉุกเฉิน 1724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724