คลินิกสูตินรีเวช >
พญ.วลัยรัตน์ เข็มทอง

พญ.วลัยรัตน์ เข็มทอง

ความเชี่ยวชาญ : สูติ-นรีแพทย์ เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสูตินรีเวช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.วลัยรัตน์ เข็มทอง ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-818

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724