คลินิกศัลยกรรมทั่วไป >
พ.ญ.วาริน อยู่ยังเกตุ

พ.ญ.วาริน อยู่ยังเกตุ

ศึกษาสาขา : ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2546 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.นเรศวร
  • พ.ศ. 2553 วุฒิบัติเฉพาะทางประสาทศัลยศาสตร์ ร.พ.จุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

  • จันทร์ พุธ, 18.00 - 20.00 น.

ติดต่อนัดหมาย พ.ญ.วาริน อยู่ยังเกตุ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

บริการในโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด มุ่งเน้นที่การป้องกันรักษาและการฟื้นฟูภายใต้การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...