คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง >
พญ.วาริน อยู่ยังเกตุ

พญ.วาริน อยู่ยังเกตุ

ความเชี่ยวชาญ : ระบบประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ เวลา 18.00 – 20.00 น.
  • วันอังคาร เวลา 18.00 – 20.00 น.
  • วันพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.วาริน อยู่ยังเกตุ ได้ที่

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724