คลินิกสูตินรีเวช >
น.พ.วิชัย อรรถเวชวรุตม์

น.พ.วิชัย อรรถเวชวรุตม์

ศึกษาสาขา : สูติ-นรีแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2532 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
  • พ.ศ. 2533 วุฒิบัติเฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ม.มหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • จันทร์-ศุกร์, 08.00-18.00 น.

ติดต่อนัดหมาย น.พ.วิชัย อรรถเวชวรุตม์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากมีสุขภาพดีเป็นอันดับแรก การรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้ถูกวิธีถูกต้องรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ

คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1724 ต่อ 3204-3205

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...